Lid worden

Lidmaatschap staat open voor (Post)-actieve militairen van de Koninklijke Marine, voortkomende uit de gewezen dienstvakken Radioradarmonteur, Vliegtuigmaker-radioradarmonteur en haar natuurlijke opvolgers. 

U kunt zich inschrijven door het sturen van een email naar de secretaris: via info@rrmnt.nl en het invullen van het formulier via onderstaande knop:

U dient €10 over te maken naar bankrekening  NL67 RABO 0143 8504 31 t.n.v. Vereniging Reunie Radioradar Monteurs zijnde inschrijfgeld en contributie voor het jaar van lid worden. Vervolgens lidmaatschapsgeld € 5 per jaar te voldoen voor 1 februari van het nieuwe jaar. Bij voorkeur te voldoen middels automatische overschrijving.

De kosten van het bijwonen van een reünie zijn gemiddeld € 7,50, maar worden per reünie bepaald door het bestuur en gecommuniceerd per nieuwsbrief. (De vereniging krijgt een subsidie van Defensie daarom kunnen de kosten laag worden gehouden).

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.


Radarantennes

Kinsbergen, daar leerden we solderen

De Buffel, voor het wachtsvolk

Radio Radar School  met de Avenger