Invullen Gegevens

HET BESTUUR VRAAGT UW AANDACHT AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:

 Recentelijk zijn we als bestuur bijgepraat door vertegenwoordigers van Personeelszorg bij CZSK. 

Onderwerpen daarbij waren de omgang van defensie met personeelsgegevens in het kader van de nieuwe wet AVG, de nieuwe wijze van uitgifte van Certificaten (*) en de per 1 januari 2019 van kracht wordende Regeling Reünie Faciliteiten (RRF). In deze laatste regeling worden leden van een reünievereniging aangemerkt als rechthebbende welke dientengevolge in aanmerking kan komen voor een jaarlijkse tegemoetkoming van rijkswege in de reüniekosten. Dit normbedrag is gesteld op € 19,00 per persoon mits hij/zij aangemerkt kan worden als veteraan of postactief. 

Schreven wij in een vorige nieuwsbrief al eens dat men, om als Postactief aangemerkt te kunnen worden, 12 dienstjaren volbracht moest hebben. Dit getal is nu met de nieuwe RRF bijgesteld naar 6 jaar. Dat betekent voor onze leden dat ook degenen die maar één dienstverband hebben gehad in ieder geval nu ook postactief zijn. Helaas geldt dit niet voor onze leden die als milicien hun diensttijd hebben doorgebracht, tenzij zij veteraan zijn (en dat komt voor).

(*) Het oude certificaat (welke in het verleden ook aan ons is verstrekt) zal per 1 januari a.s. vervangen worden en is dan niet meer geldig. De nieuwe certificaten krijgen een geldigheidsduur van 3 jaar en zijn benodigd om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van het eerder genoemde normbedrag.

Om het certificaat voor de vereniging te verkrijgen vraagt CZSK wel om een aantal gegevens van de leden. Van bijna al onze leden hebben we de meeste gegevens, maar toch ontbreken hier en daar wat van deze gegevens.

 Buiten de naam wordt gevraagd om de geboortedatum, het registratienummer, de diensttijd, de status (PA of VET) en het in bezit hebben van een PA-pas (Status-pas).

Wij hebben in het verleden nooit om uw geboortedatum gevraagd, maar hebben deze wél op korte termijn nodig. Ook is niet van iedereen het registratienummer bekend (zo men dat ooit heeft gekregen) en wellicht voldoet het aloude marinenummer. De status van onze leden is nu wel duidelijk, maar niet of men al in het bezit van een PA-pas is. Deze is overigens gratis aan te vragen via de website van het Ministerie van Defensie, zie onderstaande link:

 https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2019/03/28/verstrekkingsformulier-postactievenpas

 We hopen u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste stand van zaken.

Om het certificaat aan te kunnen vragen, vragen we u dringend om ons uw geboortedatum mee te delen en (indien bekend) het registratienummer. In het registratienummer zit automatisch uw geboortedatum verwerkt, dus als dat al van u hebben hoeft u ook geen geboortedatum meer door te geven.

Heeft u in het verleden dit nummer niet doorgegeven, dan verzoeken wij u dat nu zo spoedig mogelijk te doen. 

Het verzoek hierbij is dit te doen via het invulformulier door op onderstaande knop te klikken. Dit bespaart de secretaris veel werk.

Opmerking:

Bij het invullen van de gegevens kunt u het beste de Chrome browser van Google gebruiken die de datum velden juist weergeeft. In andere browsers wordt het format mm/dd/jjjj weergegeven dus eerst de maand en dan de dag invullen.