Colofon en Statuten

De Vereniging Reünie Radio-Radar Monteurs is gestart als stichting  op 27 januari 1999 en is om technische reden overgegaan in een vereniging  sinds 14 aug 2012 .

De akte van oprichting is op 14 augustus 2012 gepasseerd bij Notarispraktijk Wolthuis te Leerdam  en staat ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55884210 sinds 21 augustus 2012.  

Het banknummer van de vereniging is:  NL67 RABO 0143 8504 31 t.n.v. Vereniging Reunie Radioradar Monteurs.

Klik hier voor de statuten van de vereniging


De site is ontwikkeld in Google Sites door Coen Claasens en Leen van der Biessen

De site houdt rekening met de AVG. Als hier opmerkingen over zijn kunt u deze richten aan de secr. via  info@rrmnt.nl