Ledenbijdragen

7-9-2022: Van Klaas Harms deze bijdrage ontvangen n.a.v. de 16de Nieuwsbrief.