Ver. Reünie RRMNT

Verder uitstel van de Reünie op 1 mei 2020 --> mei 2022

19 augustus 2021

Beste Leden,

Door de huidige stand van de coronamaatregelen is het niet mogelijk de reünie op 28 oktober a.s. te organiseren. We gaan proberen in mei 2022 een geschikte datum te vinden in de verwachting dat alle maatregelen (en dus de risico's op onze gezondheid) dan wél geschikt zijn om bij elkaar te komen. Zie ook de laatste Nieuwbrief hierover voor details.

Blijf gezond,

Uw bestuur

Probleem met aanmelding via de website

19 augustus 2021

Enige tijd geleden hebben we gemerkt dat de aanmelding via de website spaak liep. Dit lijkt te zijn ontstaan na 14-3-2020 en hebben we opgelost rond 5-7-2021. Mocht U vermoeden ergens binnen deze periode hiermee aanpassingen te hebben verricht dan verzoek ik hierbij het nogmaals te proberen (e.e.a. wordt toegevoegd in een spreadsheet dus we kunnen exact zien wat er gebeurt).

Alvast hartelijk dank,

Coen (Secretaris)

De Vereniging Reünie Radio-Radar Monteurs is als stichting gestart op 27 januari 1999. De eerste reünie werd gehouden op 24 september 1997 bij de marinekazerne in Amsterdam, de bakermat van de RRMNT 's. Daarna is er om de twee jaar een reünie gehouden die nagenoeg allemaal plaatsvonden bij de Kumpulan van het KTOMM Bronbeek te Velp. De laatste jaren is de bijeenkomst om de 1,5 jaar, afwisselend in het voor- en najaar gehouden. Dit om alle reislustigen onder ons ook in de gelegenheid te stellen de reünie te bezoeken.

Radio Radar School Amsterdam

Elektronische School Den Helder

MK Erfprins Keelpoort

LW03

Nieuws

25-3-2019: Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat Cor van Dierendonck (Uithoorn) ons ontvallen is op 23-3-2019. Namens bestuur en leden zijn de naasten gecondoleerd.

9-8-2019: Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Hidde de Vos (Zwolle) op 26-7-2019; namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

7-9-2019: Heden bereikte ons het droeve bericht dat Frans Hensen Verbaten (Schagen) op 2-9-2019 is overleden. Mede namens het bestuur en leden zijn de naasten gecondoleerd.

5-10-2019: Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Ad Waterman (Lelystad) op 5-10-2019; namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

10-1-2020: Recent ontvingen wij het droeve bericht dat Hans van Es (Weesp) op 27-12-2019 is overleden. Namens het bestuur en leden is er een condoleance verstuurd.

29-5-2020: Via een collega ontvingen we het droeve bericht dat Olof Zimmerman (Hengelo) op 26-5-2020 is overleden. Namens leden en bestuur zijn de nabestaanden gecondoleerd.

17-6-2020: Tot ons verdriet ontvingen we bericht dat Rob Boomstra (Zundert) op 8-4-2020 is overleden t.g.v. het corona-virus. Namens de vereniging heeft onze voorzitter zijn vrouw gecondoleerd.

17-10-2020: Recent ontvingen wij het droeve bericht dat Frans v.d. Put (Weert) op 10-10-2020 is overleden. Namens het bestuur en leden is er een condoleance verstuurd.

31-5-2021: Heden ontvingen wij van lid Gerrie ter Elst het droeve bericht dat op 29 mei 2021 ons lid Bert Oelen is overleden. Bert genoot zijn EVO in klas RM31. Namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

30-7-2021: Zojuist ontvingen wij het droeve bericht dat Cees van Putten (Voorburg) op 12 april 2020 na een kort ziekbed is overleden. Namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

7-12-2021: Tot ons leedwezen ontvingen wij het bericht dat Ton van Paassen op 23-10-2021 is overleden. Namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.


Zoals hierboven gemeld is de reünie tot nader order uitgesteld. Bericht met een nieuwe datum volgt zodra Bronbeek voldoende informatie heeft.

Agendapunten:

  1. Opening / mededelingen

  2. Herdenking overleden collega's

  3. Ingekomen stukken (geen)

  4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 14-9-2018

  5. Verslag kascontrole commissie en benoemen nieuw lid

  6. Bestuursverkiezing (Voorzitter & Penningmeester aftredend & herkiesbaar)

  7. Rondvraag

  8. Sluiting en aanvang borrel